BusinessLegalQatar

കമ്മീഷൻ കൊള്ള: ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബ്രോക്കർമാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നാടു കടത്തൽ

ഖത്തറിൽ താമസ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഉയർന്ന വാടകയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലെല്ലാം ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇടനിലക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കർമാർ കൈപ്പറ്റുന്ന കഴുത്തറപ്പൻ കമ്മീഷൻ. ഉയർന്ന വാടക സംബന്ധിച്ച് അധികൃതർ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന പരാതിയും നിരന്തരമാണ്. എന്നാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചും ഇതിലെ ബ്രോക്കറേജിനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തമായ നിയമവും ലൈസൻസിംഗും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഖത്തർ.

ലൈസൻസില്ലാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഖത്തറിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. പൗരന്മാർക്ക് തടവും പിഴയും ഖത്തറികളല്ലാത്ത പ്രവാസികൾക്ക് നാടുകടത്തലും ആണ് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ.

2017 ലെ നിയമം നമ്പർ 22 (ബ്രോക്കറേജ് ലോ) പ്രകാരം, ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ബ്രോക്കർ ആയി ജോലി ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷൻ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്താലോ  QR20,000 മുതൽ QR100,000 വരെയാണ് പിഴ. അതേ ലംഘനത്തിന് മൂന്ന് മാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിക്കും. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഖത്തറികളല്ലാത്തവരെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തും.

വ്യക്തിഗത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർ ലൈസൻസുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാരായി യോഗ്യത നേടുന്നതിന് കമ്മിറ്റി നിശ്ചയിച്ച പരിശീലന കോഴ്സുകളും ടെസ്റ്റുകളും പാസാകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർമാർ നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിലോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നഗര ആസൂത്രണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെന്നും മുന്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജോലി അവസാനിച്ചു 3 വർഷം എങ്കിലും പിന്നിട്ടു എന്നതോ തെളിവ് നൽകണം.

ഏതെങ്കിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിയമത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 പറയുന്നു:
(i) അതിന്റെ ക്ലയന്റുമായി ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള ബ്രോക്കറേജ് കരാർ – വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ബ്രോക്കറേജ് വ്യവസ്ഥകൾ, ബ്രോക്കറുടെ ഫീസ്, വസ്തുവിന്റെ വിനിയോഗം ഏറ്റെടുക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ശേഷി എന്നിവ കരാറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണം

(ii) വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് –  ഒരു ബ്രോക്കർ നിയമപ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം (conflict of interest) സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല.

– ബ്രോക്കറുടെ പ്രതിഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബ്രോക്കറേജ് കരാർ നിശബ്ദമാണെങ്കിൽ, ബ്രോക്കറുടെ പ്രതിഫലം കമ്മിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുമെന്ന് നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 17 പറയുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം ബ്രോക്കർ ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രയത്നത്തെയും സമയത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫീസ് കണക്കാക്കും.
അതേസമയം, വർക്ക് കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം രെമിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ വാടകയുടെ 50% ന് തുല്യമായ ഫീസും ഉൾപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഫീസ് ആകെ കരാർ മൂല്യത്തിന്റെ 1% കവിയാൻ പാടില്ല.

– നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കർക്കെതിരെ സമിതിക്ക് അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാം.  അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: 1. മുന്നറിയിപ്പ്
2. ആറ് മാസത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിലേക്ക് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷൻ 3. ലൈസൻസ് ശാശ്വതമായി അസാധുവാക്കൽ.

4. ആറ് മാസത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിലേക്ക് ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായി അസാധുവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്നത് നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

🇶🇦 ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം ലഭിക്കാൻ -വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്👇https://chat.whatsapp.com/KNjF4YIFR12BVGJHu9svlJ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!