HealthQatar

ഹോം നഴ്‌സിംഗ് ജോലികൾക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷനും ലൈസൻസിംഗും; പുതിയ നയവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ഹോം നഴ്‌സിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഖത്തർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം (MoPH). ഹോം നഴ്‌സ് ജോലിക്കായി, മന്ത്രാലയത്തിലെ ഹെൽത്ത്‌കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ കീഴിൽ നഴ്‌സിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും ആരംഭിച്ചു.

ഖത്തറിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെയും ജോലികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നീക്കം. കൂടാതെ ലോകത്തെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ബാധകമായ നയങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായും അമേരിക്കൻ നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷൻ (ANA) ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഴ്സിംഗ് റെഗുലേറ്ററി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഹോം നഴ്‌സിംഗ് നയങ്ങൾ.

ലൈസൻസുള്ള ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാത്ത, എന്നാൽ രോഗിയോ കുടുംബമോ സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്ന നഴ്‌സിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ, പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം മുഖേന രജിസ്‌ട്രേഷനും ലൈസൻസിംഗിനും അപേക്ഷിക്കാൻ ഈ നയം അനുവദിക്കുന്നു.

ഹോം നഴ്‌സ് എന്ന ജോലിയുടെ ടൈറ്റിലിന് കീഴിൽ തൊഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളിലൊന്ന്, അപേക്ഷകന് നഴ്‌സിംഗിൽ അസോസിയേറ്റ് ബിരുദം (എഡിഎൻ), അല്ലെങ്കിൽ ടെക്‌നിക്കൽ സെക്കൻഡറി നഴ്‌സിംഗ് സ്‌കൂളുകളുടെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ദേശീയ അംഗീകൃത പഠന പരിപാടി പോലുള്ളവയിൽ നഴ്‌സിംഗിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ്. നഴ്‌സിംഗിൽ ബാച്ചിലേഴ്‌സ് ബിരുദം നേടിയ നഴ്‌സിംഗ് കേഡർമാർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് അതേ ലൈസൻസ് നൽകാം.

ഈ വിഭാഗത്തിലെ നഴ്‌സിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ജോലി രോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കേഡർമാർക്ക് രോഗിയുടെ പേര് സഹിതം തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകും.

പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് 80 ക്രെഡിറ്റുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ പോയിന്റുകളിൽ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ, തുടർച്ചയായ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് (CPD) ക്രെഡിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നഴ്‌സിനെ അനുവദിക്കും.

അന്താരാഷ്ട്ര അക്രഡിറ്റേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാൻ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം/സിപിഡി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മെക്കാനിസത്തിൽ തുടർച്ചയായ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നഴ്‌സിന്റെ ഫോളോ-അപ്പ്, അവർ നിശ്ചയിച്ച ചികിത്സാ പദ്ധതി പിന്തുടരുക, കൂടാതെ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുക എന്നിവ ഹോം നഴ്‌സിന്റെ ബാധ്യതകളായി നയം നിർവചിക്കുന്നു.

ഖത്തർ സമൂഹത്തിലെ ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ദീർഘകാല പരിചരണം, ഹോം കെയർ തുടങ്ങിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പുറമേ, രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ശരാശരി പ്രായത്തിലുള്ള വർദ്ധനവിന്റെ ഫലമായി, ഖത്തറിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അടുത്തിടെ ഹോം നഴ്‌സിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിൽ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഡോക്ടർമാർ, നഴ്‌സുമാർ, പേഷ്യന്റ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി കെയർ ടീമുകൾ മുഖേന, വയോജനങ്ങൾക്കായി ആവശ്യമായ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനും രോഗി പരിചരണ പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതുൾപ്പെടെ നിരവധി ഹോംകെയർ സേവനങ്ങൾ ഖത്തറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ചലനശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യത്തോടെ, രാജ്യത്തെ ഏകദേശം (2000) പ്രായമായ രോഗികൾക്ക് ഭവന സന്ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു.

🇶🇦 ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം ലഭിക്കാൻ -വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്👇https://chat.whatsapp.com/Hqdo3Xy51yW9XU2HVyXb0j

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button