LegalQatar

ഖത്തറിൽ വ്യക്തിഗത ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാർക്കും പ്ലമ്മർമാർക്കും ഇനി പരീക്ഷയും ലൈസൻസും വേണം

ഖത്തർ ജനറൽ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ കോർപ്പറേഷൻ കഹ്‌റാമ വ്യക്തിഗത ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാർക്കും പ്ലമ്മർമാർക്കുമായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ്, ലൈസൻസിംഗ് നടപടിക്രമം ആരംഭിച്ചു. ഇവരുടെ സേവനം അംഗീകൃതവും നിയമപരവുമാക്കുകയാണ് ലൈസൻസിംഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. 

ഇതേതുടർന്ന്, കഹ്‌റാമ കോർപ്പറേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ എല്ലാ അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സമഗ്രമായ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

നടപ്പാക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി, വ്യക്തിഗത ഇലക്‌ട്രീഷ്യൻമാർക്കും പ്ലമ്മർമാർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് കഹ്‌റാമ വ്യക്തമാക്കി. ഈ ലൈസൻസുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നിയമം ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഈ തീരുമാനം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, ലൈസൻസ് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് കഹ്‌റാമ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കരാറുകാർക്ക് തിയററ്റിക്കലും പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് ഈ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  

ഈ പ്രമേയവുമായി യോജിപ്പിച്ച്, എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകളും അവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനുകൾക്കും വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്കുമായി കോർപ്പറേഷൻ അംഗീകരിച്ച കോൺട്രാക്ടർമാരുമായോ വ്യക്തിഗത ടെക്‌നീഷ്യന്മാരുമായി മാത്രമോ ഇടപെടണമെന്ന് കഹ്‌റാമ നിർദ്ദേശം നൽകി.

കഹ്‌റാമയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയും ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനവും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത്.

കൂടാതെ, കരാറുകാരും അവരുടെ സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരും വ്യക്തിഗത ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാരും പ്ലമ്മർമാരും ഉൾപ്പെടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ലൈസൻസിംഗ് നില പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്കും ഈ നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഹ്‌റാമ നൽകിയ ലൈസൻസ് കാർഡിലെ ക്യുആർ കോഡ് സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത് ഈ സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ സൗകര്യപ്രദമായി നടത്താം.

പ്രമേയം കരാറുകാർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്കുള്ള നിയമപരവും തൊഴിൽപരവുമായ ബാധ്യതകൾ വിവരിക്കുന്നു. ലൈസൻസ് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റയും രേഖകളും നൽകൽ, കഹ്‌റാമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകൃത സുരക്ഷ ചട്ടങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യകതകൾ കരാറുകാർ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

മറുവശത്ത്, കഹ്‌റാമയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ലൈസൻസുള്ള കരാറുകാരനെ മാത്രം ജോലിക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സുഗമമായ സേവന ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അവർ കൃത്യമായ ഡാറ്റയും വിവരങ്ങളും രേഖകളും നൽകണം. കൂടാതെ, കഹ്‌റാമ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക ചർച്ചകളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്ക് നിയുക്ത എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  

ഈ ബാധ്യതകൾ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കിടയിലും കാര്യക്ഷമത, ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

🇶🇦 ഖത്തറിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം ലഭിക്കാൻ -വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്👇https://chat.whatsapp.com/KymOKj4Bi1pF8sPsKUwSuv

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button